SPECT. scenkonst

SPECT. scenkonst bildades 2012 och är ett träningsforum för en grupp scenkonstnärer från Lund och Malmö som utforskar metoden IMPROGESTALT®, en synergi mellan improvisationsteater och Gestaltterapi. Under ledning av regissör och gestaltterapeut Eva Wendt arbetar gruppen med fördjupad personlig process och träning det sceniska hantverket. Vi vill arbeta för en förhöjd närvaro i kontakt med publiken, och öka scenkonstnärens kreativa frihet och mod.

IMPROGESTALT® kombinerar arbete med improvisation, text, rörelse/dans och Gestaltmetod. Det fördjupat personliga arbetet med prestationsångest och rädslor leder till ökad självmedkänsla och acceptans och skapar förutsättningar för större frihet och en mer autentisk närvaro. Arbetet betonar relation och tränar gruppen i rak och ärlig kommunikation för att skapa tillit i gruppen och därmed ett modigare och bredare spektrum i det sceniska uttrycket. Skådespelaren vågar improvisera utan underhållningsstress och kan på så sätt skapa en mer påtaglig, direkt närvaro och kontakt med publiken. Hur lite behöver man “spela” eller planera sin sceniska gestaltning? Vi utforskar, med texten som bas, vad som faktiskt händer i nuet; om man kan vinna kontakt, närvaro och direkthet genom att avstå att gestalta analysen och det individuella karaktärsarbetet.